Bezpieczni i zadowoleni = przeszkoleni!

Bezpieczni od zaraz!

Umów się na kontrolę warunków pracy - razem trzymajmy poziom!

Co możemy zaoferować

Usługi doradcze, kontrolne oraz szkoleniowe z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy do których należą:

 • Szkolenia wstępne – instruktaż ogólny
 • Szkolenia okresowe dla pracodawców i osób kierujących pracownikami
 • Szkolenia okresowe dla pracowników inżynieryjno-technicznych
 • Szkolenie okresowe pracowników administracyjno-biurowych
 • Szkolenie okresowe pracowników robotniczych

Pracodawca jest obowiązany zapewnić przeszkolenie pracownika w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzenie okresowych szkoleń w tym zakresie. (…)

Pracodawca jest obowiązany odbyć szkolenie w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie niezbędnym do wykonywania ciążących na nim obowiązków.

 • Konsultacje, doradztwo, kontrola stanu BHP
 • Opiniowanie instrukcji BHP oraz procedur
 • Opracowywanie instrukcji BHP oraz procedur
 • Udział w pracach zespołu powypadkowego
 • Ocena i dokumentacja ryzyka zawodowego

Pracodawca:

 • Ocenia i dokumentuje ryzyko zawodowe związane z wykonywaną pracą oraz stosuje niezbędne środki profilaktyczne zmniejszające ryzyko,
 • Informuje pracownika o ryzyku zawodowym, które wiąże się z wykonywaną pracą oraz o zasadach ochrony przed zagrożeniami.
 • Kompleksowa obsługa firm w zakresie BHP – Outsourcing
 • Szkolenia z Pierwszej Pomocy Przedmedycznej,

Pracodawca zgodnie z art. 209 1 Kodeksu Pracy jest obowiązany do wyznaczenia pracowników do udzielania pierwszej pomocy.
Aleksandra Delijewska – założycielka firmy Delijewska Academy, Specjalista ds. BHP, Inspektor Ochrony Przeciwpożarowej, Skarbnik Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Służby BHP w Katowicach z kilkuletnim doświadczeniem zawodowym (praktyczne wykonywanie zawodu) w różnych branżach:od pracowników oświaty, zakładów produkcyjnych, kominiarskich po firmę ochrony. Ponad 1000 przeszkolonych osób z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Organizacja szkoleń stacjonarnychjak i wyjazdowych, realizacja coraz to nowych projektów!
Napisz do mnie tutaj my przygotujemy rozwiązanie!